Till innehåll på sidan

Martin Öberg

Laboratoriechef, se Laboratoriet

Kontakt

Martin Öberg
Institutionen för Hållfasthetslära
Skolan för Teknikvetenskap
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

E-mail: martinob@kth.se
Telefon: +46-8-7907547
Adress: Teknikringen 8 D, 100 44 Stockholm