Till innehåll på sidan

Disputation - Pär Ljustell

Publicerad 2013-02-19

Fatigue crack growth experiments and analyses - from small scale yielding to large scale yielding at constant and variable amplitude loading.

Pär Ljustell disputerade den 1 februari 2013 med avhandlingen Fatigue crack growth experiments and analyses - from small scale yielding to large scale yielding at constant and variable amplitude loading. Fakultetsopponent var professor Gunnar Härkegård från NTNU i Trondheim. Handledare har varit professor Bo Alfredsson. Projektet finansierades av Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten. Projektdelen med finansiering från Energimyndigheten utfördes i samarbete med Siemens Industrial Turbomachinery och GKN Aerospace Sweden.

Pär Ljustell
Avhandlingen
Disputation 

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2013-02-19