Till innehåll på sidan

Hållfasthetsläras böcker

  • Handbok och Formelsamling i Hållfasthetslära
  • Handbook of Solid Mechanics
  • Exempelsamling i Hållfasthetslära
  • Material Mechanics
  • Material Mechanics - Exercises
  • Fracture Mechanics 


Bokhandel, universitet eller högskolor som är intresserade av att köpa någon av våra böcker, kontakta Eva Lundmark berg: evalb@kth.se
 

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2019-12-16