Hållfasthetsläras böcker

 • Handbok och Formelsamling i Hållfasthetslära 
   
 • Handbook of Solid Mechanics 
   
 • Grundläggande hållfasthetslära ‐ "Gröna Lundh" 
   
 • Exempelsamling i Hållfasthetslära 
   
 • Material Mechanics 
   
 • Material Mechanics - Exercises 
   
 • Fracture Mechanics 


Om Ni är intresserade av att köpa några av våra böcker, kontakta: exp@hallf.kth.se
 

Innehållsansvarig:Lisa Källström
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2015-02-16