Till innehåll på sidan

SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9 hp

Grundkurs i hållfasthetslära för Materialdesignprogrammet och studenter på övriga program som inte har annan obligatorisk grundkurs i hållfasthetslära. Kursen ges under höstterminen.

Denna sida är statisk och beskriver kursen generellt. KTH Social innehåller den aktuella  kurshemsidan med studerandeinformation för pågående kursomgång. Kurshemsidan är för närvarande gemensam med SE1010 eftersom kurserna ges gemensamt. Kursen SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt är en parallell kurs som skiljer sig från SE1020 genom att innehålla ett kursprojektet.

Kursmål och kursinnehåll finns beskrivet i KTHs kurskatalog . Kursprogrammet uppdateras inför varje kursomgång. Se kurshemsidan på KTH Social för det aktuella kursprogrammet. Här finns dock som exempel kursprogram från hösten 2012 (pdf 52 kB) .

Kursen SE1020 Hållfasthetslära är obligatorisk på Materialdesignprogrammet och är valfri för studenter på övriga program som inte har annan grundkurs i hållfasthetslära som obligatorisk. Den ska alltså inte läsas av studenter på M, P och T programmen. Dessa ska läsa kursen SE1010. Studenter på F-programmet ska läsa kursen SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder.

Kursen finns i äldre versioner med kursnumren SE1012, 4C1012 och 4C1020, men det är samma kurs och samma examinering. Om du har kvar moment i den motsvarande men äldre kursen 4C1035 i din studieplan, då ska du kontakta institutionen för hållfasthetslära för information om examinering av kvarvarande moment.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2013-05-21