Till innehåll på sidan

SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12 hp

Grundkurs i hållfasthetslära för programmen CMAST och CFATE som ges under höstterminen.

Denna sida är statisk och beskriver kursen generellt. Se KTH Social för den aktuella  kurshemsidan med studerandeinformation för pågående kursomgångar. Parallell med kursen SE1010 ges SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9 hp . Dessa två kurser skiljer sig med kursprojektet som finns i SE1010 och som är en examinerad del i inom respektive program (CMAST och CFATE).

Kursmål och kursinnehåll finns beskrivet i KTHs kurskatalog . Kursprogrammet uppdateras inför varje kursomgång. Se kurshemsidan på KTH Social för det aktuella kursprogrammet. Här finns som exempel kursprogram från hösten 2012 (pdf 52 kB)  och projektbeskrivning (pdf 292 kB) från samma år.

Kursen SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt är obligatorisk på Maskinteknik- och Farkosteknikprogrammen (CMAST och CFATE). Studenter på F-programmet ska läsa kursen SE1055 Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder. Studenter på övriga program hänvisas i första hand till kursen SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs.

Kursen finns i äldre version med kursnummer 4C1010, men det är samma kurs och samma examinering. Om du har kvar moment i den motsvarande men äldre kursen 4C1095 i din studieplan, då ska du kontakta institutionen för hållfasthetslära för information om examinering av kvarvarande moment.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2016-08-11