Till innehåll på sidan

SA10?X Kandidatarbete i hållfasthetslära

Kandidatexamensarbete (KEX) i hållfasthetslära.
Projektkurs 15hp under hela vårterminen, inklusive fördjupning (föreläsningsserie) i hållfasthetslära och tre moduler om ingenjörsfärdigheter.

Kandidatexamensarbetet i Hållfasthetslära har olika kurskod beroende på vilket civilingenjörsprogram som du följer:
SA104X Teknisk fysik
SA105X Farkostteknik
SA108X Maskinteknik  
SA108X Design och produktframtagning  
SA109X Materialdesign

Jonas Neumeister är kursansvarig lärare.
Tel: 08 7907647
E-post: jonasn@kth.se

Information till kursdeltagare:
Kursprogram för våren 2013 (pdf 59 kB)
Kursschema för våren 2013 (pdf 87 kB)
Projektförslag våren 2013. (pdf 91 kB) Notera att projekten är ingenjörsproblem hos företag.

Exempel på pressmeddelande:
Trampolin (pdf 0 kB)
Artär (pdf 126 kB)
Länk (pdf 73 kB)

Exempel  på poster:
Vindkraftstorn (pdf 131 kB)

Exempel på rapport:
Biaxiell töjning av aortavävnad (pdf 958 kB)  
Lyftarm för Sublift (pdf 1,3 MB)  
Tävlingstrampolin (pdf 1,4 MB)

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2013-05-23