Till innehåll på sidan

Institutionen för Hållfasthetslära, KTH

Hållfasthetslära är ett klassiskt teknikvetenskapligt ämne som spänner från grundläggande till tillämpad vetenskap. Ämnet kan betraktas som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på det senare.

Hållfasthetsläran behandlar materials och strukturers mekaniska egenskaper. Forskningen vid institutionen är inriktad mot beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt mål i forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer.

Civilingenjörsutbildningen i hållfasthetslära består av grundläggande kurser och fördjupningskurser inom mer specialiserade områden. Det finns en nära samverkan mellan forskning, forskarutbildning och undervisning. Nya rön inom hållfasthetsläran avspeglas i en kontinuerlig uppdatering av kursernas innehåll.

En professur i hållfasthetslära vid KTH inrättades 1921. Ytterligare en professur inrättades 1961 och en tredje professur i materialmekanik tillkom 1991. En fjärde professur i förpackningsteknologi inrättades 2002. Därefter har tillkommit professurer i biomekanik (2004), tillförlitliga konstruktioner (2006) och en adjungerad professur i materialmekanik för kärnkraftssäkerhet (2010). För närvarande finns vid institutionen 6 professorer, 3 lektorer och en adjungerad professor. Vidare finns drygt 25 doktorander inom doktorsprogrammet i Hållfasthetslära. Institutionen har ett välutrustat laboratorium och verkstad med två forskare och två tekniker.

Sedan 2007 är institutionen värd för VINN Excellens Centrumet BiMaC Innovation och sedan 2004 för forskarskolan Forest Products Industry Research College (FPIRC). Det totala antalet medarbetare vid institutionen motsvarar ungefär 45 heltidsekvivalenter.

Sören Östlund
Prefekt

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Hållfasthetslära
Senast ändrad: 2014-05-16