Nya Hållfen

Välkommen till Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt teknikvetenskapligt ämne, som spänner från grundläggande till tillämpad forskning. Ämnet kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på den senare.

Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner. Forskningen vid institutionen är inriktad på beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt syfte med forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer.

Utbildningen i hållfasthetslära består av grundläggande kurser inom hållfasthetslära, elasticitetsteori och FEM, och avancerade kurser inom mer specialiserade områden som exempelvis materialmekanik, brottmekanik och utmattning, provning, biomekanik, pappersmekanik och dynamiska problem inom hållfasthetsläran. Det finns ett nära samspel mellan forskning och undervisning på alla nivåer. Ny utveckling i hållfasthetslära avspeglas i en kontinuerlig uppdatering av innehållet i kurserna.

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Besöksadress

Institutionen för Hållfasthetslära
Teknikringen 8D
1a och 2a våningen

Lab entré och godsmottagning
Teknikringen 8L


 


 

 

Studentexpeditionen

Teknikringen 8D
Bottenvåningen
08-790 91 97

Öppettider:
Mån - Fre: 12.00-15.00

Studentexpeditionens hemsida


 

Till sidans topp