Nya Hållfen

Välkommen till Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt ingenjörsvetenskap disciplin, allt från grundläggande till tillämpad forskning. Ämnet kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på den senare.

Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner. Forskningen vid institutionen är inriktad på beräkningsteknik, brottmekanik , kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt syfte med forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, material, system och processer.

Utbildningen i hållfasthetslära består av grundläggande kurser inklusive hållfasthetslära, elasticitet och FEM, och avancerade kurser inom mer specialiserade områden som exempelvis materialmekanik, fraktur och utmattning, testtekniker, biomekanik, pappersmekanik och dynamiska problem i fast mekanik. Det finns ett nära samspel mellan forskning och undervisning på alla nivåer. Ny utveckling i hållfasthetslära avspeglas i en kontinuerlig uppdatering av innehållet i kurserna.

Kalender

  • Inga aktuella kalenderhändelser just nu.

Besöksadress

Institutionen för Hållfasthetslära
Teknikringen 8 D
1a och 2a våningen

 


 

 

Studentexpeditionen

Teknikringen 8 D
Bottenvåningen
08-790 91 97

Öppettider:
Mån - Fre: 12.00-15.00