Nya Hållfen

Välkommen till Hållfasthetslära

Hållfasthetslära är ett klassiskt teknikvetenskapligt ämne, som spänner från grundläggande till tillämpad forskning. Ämnet kan ses som en länk mellan materialvetenskap och tillämpad mekanik med tyngdpunkt på den senare.

Hållfasthetslära handlar om mekaniska egenskaper hos material och konstruktioner. Forskningen vid institutionen är inriktad på beräkningsteknik, brottmekanik, kompositmekanik, kontaktmekanik, materialmekanik, pappersmekanik och utmattning. Ett primärt syfte med forskningen är att utveckla metoder för tillförlitlig design av strukturer, materialsystem och processer.

Utbildningen i hållfasthetslära består av grundläggande kurser inklusive hållfasthetslära, elasticitet och FEM, och avancerade kurser inom mer specialiserade områden som exempelvis materialmekanik, brottmekanik och utmattning, testtekniker, biomekanik, pappersmekanik och dynamiska problem i fast mekanik. Det finns ett nära samspel mellan forskning och undervisning på alla nivåer. Ny utveckling i hållfasthetslära avspeglas i en kontinuerlig uppdatering av innehållet i kurserna.

Nyheter

  • Inga aktuella nyheter just nu.

Kalender

Besöksadress

Institutionen för Hållfasthetslära
Teknikringen 8 D
1a och 2a våningen

Lab entré och godsmottagning
Teknikringen 8 N


 


 

 

Studentexpeditionen

Teknikringen 8 D
Bottenvåningen
08-790 91 97

Öppettider:
Mån - Fre: 12.00-15.00

Studentexpeditionens hemsida


 

Till sidans topp